Vi skapar effektiva team

MPWR Performance Management fortsätter att hjälpa kunder genom skräddarsydda insatser utifrån specifika önskemål och behov, med 100% kundnöjdhet. Just nu fokuserar många av våra kunder på att stärka teamen i sen verksamhet, genom att utveckla och öka ansvarstagandet, de egna initiativen och proaktiviteten hos både medarbetare och chefer. Vi hjälper dem med utbildning, träning och stöd i att implementera konkreta beteenden som styr mot målbilden: ökad kundnöjdhet, stolta medarbetare och en verksamhet som präglas av starkt lösningsfokus, bättre återkoppling och större engagemang. Bättre och effektivare chefer och medarbetare – bättre och effektivare måluppfyllelse!

Konferensen IT-Attacker blev lyckad

Genomförandet av konferensen ”IT-Attacker” blev lyckat. Den 10 maj arrangerade MPWR för femte året den oberoende it-säkerhetskonferensen i Stockholm.

IT-Attacker lyfter fram nyheter, trender och lösningar kopplat till de it-säkerhetshot som verksamheter utsätts för. 100 deltagare lyssnade på talare från Tenable, Fortinet, Infoblox, Intel Security och Global Sign. På plats fanns även SecMaker och CensorNet. Polisen var key note och höll ett uppskattat föredrag om arbetet med att bekämpa IT-brottslighet.

Den 17 maj genomförs IT Attacker i Köpenhamn.